CANDÁT

Česky: Candát obecný
Latinsky: Stizostedion lucioperca
Anglicky: Zander, Pike-perch

Candát patří k nejvýznamnějším evropským  druhům dravých ryb. Původní domovinou druhu je jihovýchodní oblast, povodí řek Dunaje, Dněpru a Volhy. Z této oblasti byl pro své užitné vlastnosti introdukován po celé Evropě. Dorůstá max délky přes 120 cm a hmotnosti kolem 20 kg. Tržní velikost komerčně chovaných či odlovovaných ryb, ale nepřesahuje zpravidla 3 kg . Maso candáta je bílé barvy, pevné struktury, loupavé a mnoho konzumentů ho označuje za nejchutnější sladkovodní rybu vůbec. Má nízký obsah tuku a vyšší obsah minerálních látek. V našich podmínkách patří candát spolu se štikou a sumcem do skupiny doplňkově chovaných dravých ryb. Na evropský trh se pak ve větší míře dostávají filety z candáta odlovovaného v Kaspickém moři, kde se vyskytuje nejpočetnější populace druhu.

Tipy na přípravu: pečení, grilování, smažení              

Prodejní balení NAUTIC:

Candát filet s kůží 500 g

Nutriční hodnoty (ve 100 g výrobku):